Důležitá informace

Spolu s útržky standarty při Decentralizaci moci byly rozdány také peníze ve formě digitálné kryptoměny bitcoin. Předání formou poskytnutí privátního klíče je vhodné jen pro dočasné, ale nikoliv trvalé uložení bitcoinu. Na stránce projektu jsme doporučili zabezpečit si bitcoiny převodem do jiné peněženky a poskytnuli k tomu návod. Ti z držitelů, kteří své bitcoiny nepřevedli, se tak stali dárci těchto peněz na dobročinné účely. Bezpečnost privátních klíčů se nám v tomto projektu nepodařilo plně zabezpečit, a proto jsme jménem všech, kdo si nestihli převést bitcoiny do vlastní peněženky, poslali zbývající množství bitcoinů na účet organizace Lékaři bez hranic. Této organizace si hluboce vážíme pro její velice potřebnou práci a konzistentní etický postoj vůči politice EU v oblasti jejího působení, který vyjádřila odmítnutím zdrojů z evropských peněz. Odkaz na transakci ve prospěch organizace Lékaři bez Hranic pomocí stránky “Podpořte”

Jste majitelem fragmentu standarty?


Decentralizace moci

je přirozeným pokračováním nedávného projektu Ztohoven Prezidentovo špinavé prádlo, který reflektoval úroveň českého prezidenta záměnou jeho standarty za obří červené trenky, symbolizující jeho styl i pro-diktátorské tendence.

Originální prezidentská standarta, post-monarchistický symbol a historický relikt centralizované moci, byl skupinou Ztohoven rozdělen na 2 x 24 x 24 malých kousků, jež byly propojeny s decentralizovanou bitcoinovou sítí. Každý z těchto 1152 fragmentů je tak nyní spojen s unikátní bitcoinovou adresou a nese tudíž určitou hodnotu.

Hodnota jednotlivých kusů byla odvozena z pravidla distribuce bohatství ve společnosti, kdy 80 % majetku vlastní pouze 20 % lidí (tzv. Paretovo rozdělení). Zpětné uplatnění tohoto pravidla vedlo ke stanovení hodnot fragmentů v celkové hodnotě 2.1 BTC, tedy 35.000,- Kč (soudem vyčíslená cena vlajky).

1152 náhodně vybraných lidí v Česku obdrží unikátní fragment ‘decentralizované’ standarty a s ním zároveň i bitcoiny v hodnotě v rozmezí 5 až 1500 Kč.

Pozoruhodný moment ‘decentralizace' post-monarchistického symbolu centralizované moci byl permanentně vepsán do decentralizované sítě blockchain.


Decentralization of Power

is a natural continuation of the recent Ztohoven project President’s dirty laundry emphasizing highly immoral activities of the Czech president by replacing Prague's Castle president flag to a pair of huge red underpants, which symbolizes his pro-dictatorship tendencies.

The original president flag as a post-monarchic symbol, a historical relic of centralized power, was successfully acquired by Ztohoven after which it was cut to 2x24x24 small pieces and mapped to the decentralized Bitcoin blockchain. Each of these 1152 pieces is now associated with a unique bitcoin address.

A recursively applied rule where 80% of wealth in the economy is concentrated in 20% of the population (also known as the Pareto distribution) was used to distribute a particular value accordingly to 1152 flag-associated bitcoin addresses with the total value of BTC 2.1 (CZK 35000)

1152 randomly chosen people in different Czech cities have received both the unique physical part of the decentralized flag and its intangible bitcoin value.

The historical moment of the decentralization of the post-monarchic centralized power has been permanently written to the infinite decentralized blockchain.


Manifest

Zdrojem moci není Bůh, papež, král, generální tajemník ani prezident. Zdrojem moci jsou lidé. Všechny pokusy o instalaci rovnostářského pojetí společnosti však výsledně změnily ideál ve vražedný konflikt.

Proto musí být decentralizace moci postupný proces emancipace v nikdy nekončícím zápasu se zrůdnými tendencemi kontrolovat naše životy. Pokud totiž zůstaneme pasivní k postupné centralizaci moci v rukou několika psychopatů, ocitneme se záhy v kyberdiktatuře.

Živel nových peer-to-peer technologií (čili přímé, anonymní propojení "sdílejícího" a "stahujícího"), umožňuje každému začít znovu, nacházet nový prostor a stavět na vlastních schopnostech a jedinečnosti. Nejen proto má potenciál zvrátit dnešní způsob distribuce bohatství, která je pokřivena mafiánským spojením korporátního businessu a státní moci.

Máme v rukou nástroje, které tento návrat moci člověku umožňují, a dnešní mocní se jich oprávněně bojí.


Objevte nový svět, ve kterém decentralizace moci není jen provokací nebo snem.

Decentralizované sítě propojují hmotný svět s virtuálním prostředím internetu. Provázali jsme každý fragment standarty s bitcoinovou adresou (veřejným klíčem) a dešifrovacím kódem (privátním klíčem). Každý útržek vlajky nese různé množství bitcoinu, v částkách symbolizujících poměry vlastnictví majetku ve společnosti podle tzv. Paretova fraktálového rozdělení. V součtu pak dávají částku odpovídající vyčíslené hodnotě standarty: 35 000,- Kč.


Jste majitelem fragmentu standarty?

Ověření pravosti fragmentu

 1. Otevřete obálku.
 2. Pod fragmentem naleznete označení fragmentu ve tvaru +A1, -B10 apod. (+ a - označují dvě strany standarty).
 3. Klikněte na obrázek standarty a vyberte příslušnou stranu standarty (+ nebo -) a umístění fragmentu podle uvedených souřadnic (vodorovný řádek obsahuje písmena A až X, svislý sloupec čísla 1 až 24).
 4. Ověřte vizuální shodu s fragmentem, který držíte v ruce.
 5. Klikněte na daný fragment na displeji, čímž budete přesměrovaní na webovou stránku blockchain.info, kde najdete váš veřejný klíč, který musí souhlasit s veřejným klíčem vytištěným v obálce.
 6. Pod položkou "Total received" naleznete sumu v bitcoinech. Pro zjištění její aktuální hodnoty jděte na stránku http://preev.com/, kde zadejte příslušnou sumu do okna "BTC".

Nahrání privátního klíče do bitcoinové peněženky v mobilu

Podle Paretova fraktálového rozdělení bohatství ve společnosti obsahuje každý fragment standarty hodnotu v rozmezí odpovídajícím 5 - 1500 Kč. Tyto elektronické peníze můžete využít pro placení na mnoha místech ČR, která naleznete na mapě míst.

K uskutečnění transakce slouží privátní klíč, který můžete použít pro import peněženky do aplikace na vašem telefonu, tabletu nebo počítači.


Android:
 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mycelium, vytvořte novou pěněženku.
 2. Běžte do záložky Accounts a přidejte účet (tlačítko +).
 3. Zvolte Rozšířené a naskenujte QR kód privátního klíče vytištěného na obálce.
iOS:
 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci ArcBit, vytvořte novou peněženku.
 2. Běžte do nastavení, zvolte Rozšířené a zapněte Advanced mode.
 3. Běžte do záložky Accounts, importujte privátní klíč naskenováním QR kódu privátního klíče vytištěného na obálce.

Rozdělení bitcoinů

Suma 2.16977876 BTC (35000 Kč) byla zaslána na veřejnou adresu 1zthvnV4gBun9HLt6aQxUzoJqPF8EP2SL a odtud přeposlána na veřejné adresy obou stran standarty a následně na jednotlivé fragmenty.


-A1 -B1 -C1 -D1 -E1 -F1 -G1 -H1 -I1 -J1 -K1 -L1 -M1 -N1 -O1 -P1 -Q1 -R1 -S1 -T1 -U1 -V1 -W1 -X1
-A2 -B2 -C2 -D2 -E2 -F2 -G2 -H2 -I2 -J2 -K2 -L2 -M2 -N2 -O2 -P2 -Q2 -R2 -S2 -T2 -U2 -V2 -W2 -X2
-A3 -B3 -C3 -D3 -E3 -F3 -G3 -H3 -I3 -J3 -K3 -L3 -M3 -N3 -O3 -P3 -Q3 -R3 -S3 -T3 -U3 -V3 -W3 -X3
-A4 -B4 -C4 -D4 -E4 -F4 -G4 -H4 -I4 -J4 -K4 -L4 -M4 -N4 -O4 -P4 -Q4 -R4 -S4 -T4 -U4 -V4 -W4 -X4
-A5 -B5 -C5 -D5 -E5 -F5 -G5 -H5 -I5 -J5 -K5 -L5 -M5 -N5 -O5 -P5 -Q5 -R5 -S5 -T5 -U5 -V5 -W5 -X5
-A6 -B6 -C6 -D6 -E6 -F6 -G6 -H6 -I6 -J6 -K6 -L6 -M6 -N6 -O6 -P6 -Q6 -R6 -S6 -T6 -U6 -V6 -W6 -X6
-A7 -B7 -C7 -D7 -E7 -F7 -G7 -H7 -I7 -J7 -K7 -L7 -M7 -N7 -O7 -P7 -Q7 -R7 -S7 -T7 -U7 -V7 -W7 -X7
-A8 -B8 -C8 -D8 -E8 -F8 -G8 -H8 -I8 -J8 -K8 -L8 -M8 -N8 -O8 -P8 -Q8 -R8 -S8 -T8 -U8 -V8 -W8 -X8
-A9 -B9 -C9 -D9 -E9 -F9 -G9 -H9 -I9 -J9 -K9 -L9 -M9 -N9 -O9 -P9 -Q9 -R9 -S9 -T9 -U9 -V9 -W9 -X9
-A10 -B10 -C10 -D10 -E10 -F10 -G10 -H10 -I10 -J10 -K10 -L10 -M10 -N10 -O10 -P10 -Q10 -R10 -S10 -T10 -U10 -V10 -W10 -X10
-A11 -B11 -C11 -D11 -E11 -F11 -G11 -H11 -I11 -J11 -K11 -L11 -M11 -N11 -O11 -P11 -Q11 -R11 -S11 -T11 -U11 -V11 -W11 -X11
-A12 -B12 -C12 -D12 -E12 -F12 -G12 -H12 -I12 -J12 -K12 -L12 -M12 -N12 -O12 -P12 -Q12 -R12 -S12 -T12 -U12 -V12 -W12 -X12
-A13 -B13 -C13 -D13 -E13 -F13 -G13 -H13 -I13 -J13 -K13 -L13 -M13 -N13 -O13 -P13 -Q13 -R13 -S13 -T13 -U13 -V13 -W13 -X13
-A14 -B14 -C14 -D14 -E14 -F14 -G14 -H14 -I14 -J14 -K14 -L14 -M14 -N14 -O14 -P14 -Q14 -R14 -S14 -T14 -U14 -V14 -W14 -X14
-A15 -B15 -C15 -D15 -E15 -F15 -G15 -H15 -I15 -J15 -K15 -L15 -M15 -N15 -O15 -P15 -Q15 -R15 -S15 -T15 -U15 -V15 -W15 -X15
-A16 -B16 -C16 -D16 -E16 -F16 -G16 -H16 -I16 -J16 -K16 -L16 -M16 -N16 -O16 -P16 -Q16 -R16 -S16 -T16 -U16 -V16 -W16 -X16
-A17 -B17 -C17 -D17 -E17 -F17 -G17 -H17 -I17 -J17 -K17 -L17 -M17 -N17 -O17 -P17 -Q17 -R17 -S17 -T17 -U17 -V17 -W17 -X17
-A18 -B18 -C18 -D18 -E18 -F18 -G18 -H18 -I18 -J18 -K18 -L18 -M18 -N18 -O18 -P18 -Q18 -R18 -S18 -T18 -U18 -V18 -W18 -X18
-A19 -B19 -C19 -D19 -E19 -F19 -G19 -H19 -I19 -J19 -K19 -L19 -M19 -N19 -O19 -P19 -Q19 -R19 -S19 -T19 -U19 -V19 -W19 -X19
-A20 -B20 -C20 -D20 -E20 -F20 -G20 -H20 -I20 -J20 -K20 -L20 -M20 -N20 -O20 -P20 -Q20 -R20 -S20 -T20 -U20 -V20 -W20 -X20
-A21 -B21 -C21 -D21 -E21 -F21 -G21 -H21 -I21 -J21 -K21 -L21 -M21 -N21 -O21 -P21 -Q21 -R21 -S21 -T21 -U21 -V21 -W21 -X21
-A22 -B22 -C22 -D22 -E22 -F22 -G22 -H22 -I22 -J22 -K22 -L22 -M22 -N22 -O22 -P22 -Q22 -R22 -S22 -T22 -U22 -V22 -W22 -X22
-A23 -B23 -C23 -D23 -E23 -F23 -G23 -H23 -I23 -J23 -K23 -L23 -M23 -N23 -O23 -P23 -Q23 -R23 -S23 -T23 -U23 -V23 -W23 -X23
-A24 -B24 -C24 -D24 -E24 -F24 -G24 -H24 -I24 -J24 -K24 -L24 -M24 -N24 -O24 -P24 -Q24 -R24 -S24 -T24 -U24 -V24 -W24 -X24

+A1 +B1 +C1 +D1 +E1 +F1 +G1 +H1 +I1 +J1 +K1 +L1 +M1 +N1 +O1 +P1 +Q1 +R1 +S1 +T1 +U1 +V1 +W1 +X1
+A2 +B2 +C2 +D2 +E2 +F2 +G2 +H2 +I2 +J2 +K2 +L2 +M2 +N2 +O2 +P2 +Q2 +R2 +S2 +T2 +U2 +V2 +W2 +X2
+A3 +B3 +C3 +D3 +E3 +F3 +G3 +H3 +I3 +J3 +K3 +L3 +M3 +N3 +O3 +P3 +Q3 +R3 +S3 +T3 +U3 +V3 +W3 +X3
+A4 +B4 +C4 +D4 +E4 +F4 +G4 +H4 +I4 +J4 +K4 +L4 +M4 +N4 +O4 +P4 +Q4 +R4 +S4 +T4 +U4 +V4 +W4 +X4
+A5 +B5 +C5 +D5 +E5 +F5 +G5 +H5 +I5 +J5 +K5 +L5 +M5 +N5 +O5 +P5 +Q5 +R5 +S5 +T5 +U5 +V5 +W5 +X5
+A6 +B6 +C6 +D6 +E6 +F6 +G6 +H6 +I6 +J6 +K6 +L6 +M6 +N6 +O6 +P6 +Q6 +R6 +S6 +T6 +U6 +V6 +W6 +X6
+A7 +B7 +C7 +D7 +E7 +F7 +G7 +H7 +I7 +J7 +K7 +L7 +M7 +N7 +O7 +P7 +Q7 +R7 +S7 +T7 +U7 +V7 +W7 +X7
+A8 +B8 +C8 +D8 +E8 +F8 +G8 +H8 +I8 +J8 +K8 +L8 +M8 +N8 +O8 +P8 +Q8 +R8 +S8 +T8 +U8 +V8 +W8 +X8
+A9 +B9 +C9 +D9 +E9 +F9 +G9 +H9 +I9 +J9 +K9 +L9 +M9 +N9 +O9 +P9 +Q9 +R9 +S9 +T9 +U9 +V9 +W9 +X9
+A10 +B10 +C10 +D10 +E10 +F10 +G10 +H10 +I10 +J10 +K10 +L10 +M10 +N10 +O10 +P10 +Q10 +R10 +S10 +T10 +U10 +V10 +W10 +X10
+A11 +B11 +C11 +D11 +E11 +F11 +G11 +H11 +I11 +J11 +K11 +L11 +M11 +N11 +O11 +P11 +Q11 +R11 +S11 +T11 +U11 +V11 +W11 +X11
+A12 +B12 +C12 +D12 +E12 +F12 +G12 +H12 +I12 +J12 +K12 +L12 +M12 +N12 +O12 +P12 +Q12 +R12 +S12 +T12 +U12 +V12 +W12 +X12
+A13 +B13 +C13 +D13 +E13 +F13 +G13 +H13 +I13 +J13 +K13 +L13 +M13 +N13 +O13 +P13 +Q13 +R13 +S13 +T13 +U13 +V13 +W13 +X13
+A14 +B14 +C14 +D14 +E14 +F14 +G14 +H14 +I14 +J14 +K14 +L14 +M14 +N14 +O14 +P14 +Q14 +R14 +S14 +T14 +U14 +V14 +W14 +X14
+A15 +B15 +C15 +D15 +E15 +F15 +G15 +H15 +I15 +J15 +K15 +L15 +M15 +N15 +O15 +P15 +Q15 +R15 +S15 +T15 +U15 +V15 +W15 +X15
+A16 +B16 +C16 +D16 +E16 +F16 +G16 +H16 +I16 +J16 +K16 +L16 +M16 +N16 +O16 +P16 +Q16 +R16 +S16 +T16 +U16 +V16 +W16 +X16
+A17 +B17 +C17 +D17 +E17 +F17 +G17 +H17 +I17 +J17 +K17 +L17 +M17 +N17 +O17 +P17 +Q17 +R17 +S17 +T17 +U17 +V17 +W17 +X17
+A18 +B18 +C18 +D18 +E18 +F18 +G18 +H18 +I18 +J18 +K18 +L18 +M18 +N18 +O18 +P18 +Q18 +R18 +S18 +T18 +U18 +V18 +W18 +X18
+A19 +B19 +C19 +D19 +E19 +F19 +G19 +H19 +I19 +J19 +K19 +L19 +M19 +N19 +O19 +P19 +Q19 +R19 +S19 +T19 +U19 +V19 +W19 +X19
+A20 +B20 +C20 +D20 +E20 +F20 +G20 +H20 +I20 +J20 +K20 +L20 +M20 +N20 +O20 +P20 +Q20 +R20 +S20 +T20 +U20 +V20 +W20 +X20
+A21 +B21 +C21 +D21 +E21 +F21 +G21 +H21 +I21 +J21 +K21 +L21 +M21 +N21 +O21 +P21 +Q21 +R21 +S21 +T21 +U21 +V21 +W21 +X21
+A22 +B22 +C22 +D22 +E22 +F22 +G22 +H22 +I22 +J22 +K22 +L22 +M22 +N22 +O22 +P22 +Q22 +R22 +S22 +T22 +U22 +V22 +W22 +X22
+A23 +B23 +C23 +D23 +E23 +F23 +G23 +H23 +I23 +J23 +K23 +L23 +M23 +N23 +O23 +P23 +Q23 +R23 +S23 +T23 +U23 +V23 +W23 +X23
+A24 +B24 +C24 +D24 +E24 +F24 +G24 +H24 +I24 +J24 +K24 +L24 +M24 +N24 +O24 +P24 +Q24 +R24 +S24 +T24 +U24 +V24 +W24 +X24