Exit the Game / Vystup ze hry

English below


22. května, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven vytvořila Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert.

Pravděpodobně se jedná o největší obrazec v poli, rozkládající se na 18ha řepkového porostu. Pole se nachází v obci Rovné pod horou Říp.

Pac-Man vyžral dotace a podařilo se mu dokonale vyžrat také pojmy jako kapitalismus nebo socialismus, které se dnes volně zaměňují.

Jsme ve fázi společenské lobotomie, kdy pravá a levá hemisféra nesmiřitelně prosazují svou bez schopnosti hledat společnou řeč mimo kategorie pravolevého vidění světa.

Tento řez provedl Pac-Man v nás, kterého jsme nechali naplno se prosadit a nebyli schopni mu nastavit funkční bariéry. Selhali „4 duchové“, kteří na herním poli mají Pac-Mana zastavit. Pokud hráč vedený dostatečnou motivací vše sežrat zvolí vhodnou strategii, postupuje do dalších levelů hry, i když jsme si mysleli, že ten předchozí již musel být poslední. Nikdy nebude mít dost.

Pac-Man v krajině vyžírá jednotlivé složky ekosystému a zanechává za sebou monokulturní toxickou poušť.
Pac-Man ve společenském životě likviduje kulturu, individuální svobody, diverzitu podnikatelského prostředí a schopnost bez zásahu centrálního plánovače řešit krizové situace.
Pac-Man dokonale hacknul systém demokracie a kontinuálně ho zneužívá.
Pac-Man založil svůj business na daních, kterými vyžírá každého ve svém herním poli.
Pac-Man zvrací kritické myšlení a seriózní vědu.
Pac-Man si neporadí s jedinci, kteří s ním odmítají sdílet herní pole.

-----> Vystup ze hry! <-----


Exit the game

The 22nd of May marks, not only the anniversary of the launch of the Pac-Man computer game but also International Biodiversity Day. On that day in 2021 Czech activist art group Ztohoven created an enormous Pac-Man crop circle in a rapeseed field belonging to the Trust Fund of the Czech prime minister.

Pac-Man devours anything including the European Agriculture Subsidies. The character even consumes the set in stone political, social and economic philosophy as well Capitalism and Socialism that merged into the populist political movement nowadays.

Our society is lobotomised! Both, the left and the right hemispheres of our brain fight ruthlessly for their cause without making even a small effort to achieve a compromise beyond or between the left and right.
Pac-Man (the prime minister) polarised our society with a clean-cut and we failed to establish a functional mechanism to protect our society from within. The 'Four Ghosts' that haunt Pac-Man failed miserably too. Our Pac-Man introduced a strategy that is hard to stop and is progressing to the next levels against all odds. He just can’t get enough

Pac-Man destroys our natural ecosystem and leaves monocultural toxic waste behind.

Pac-Man ruins culture, individual freedoms and entrepreneurial diversity

Pac-Man hacks democracy and keeps abusing it.
Pac-Man destroys competition by unfair taxation.
Pac-Man reintroduces and fuels corruption.
Pac-Man denies critical thinking and science.
Pac-Man cannot control individuals who refuse to enter the enclosed game field.

-----> Exit the Game! <-----