VÍCE

Práce Morální reforma – veřejné kolo skupiny Ztohoven, která je součástí obsáhlé výstavyKartografie naděje: Příběhy sociální změny, vyvolala zájem médií a sociálních sítí. Z většiny reakcí a komentářů je však zřejmé, že jejich autoři samotnou práci neviděli nebo si nevšimli, ignorovali její důležitou součást, jímž je text skupiny, který akt vystavení seznamu telefonních čísel politiků konkrétním způsobem rámuje, a tím vytváří jeho specifický význam (přiložen). Navíc neberou vůbec v potaz kontext, v němž je práce představena, to jest výstavu a sousední díla, na něž Morální reforma – veřejné kolo navazuje a s nimiž vede dialog. Jak je všeobecně známo, kontext je to, co vytváří význam sdělení již na elementární úrovni, jakou je jednoduchá věta.

Proto lze říci, že většina komentátorů reaguje ne na práci samotnou, ale na mediální informace o této práci, na informace zkreslené, popisující pouze část práce a vytrhující ji z kontextu. Vznikají tak komentáře nikoli o práci, ale komentáře o komentářích, jinými slovy mediální bublina. V tomto směru chování médií mluví samo za sebe. Kruh novinářů, fotografů a kameramanů soustředěných v průběhu prvního dne výstavy kolem telefonních čísel vytištěných na plastikové fólii připomínal roj vos, které se slétly na rozlitý med. Ani jediný z nich neprojevil nejmenší zájem o výstavu, v níž se vystavená práce nacházela, i když obojí spolu bezprostředně souvisí. Upozornění na kontext práce, například doporučení udělat jediný záběr výstavy, zástupci médií kdovíproč ignorovali. To všechno ukazuje nezájem o témata, která výstava a práce zkoumá. Veškerý zájem médií demonstroval snahu proměnit vytrženou část práce v mediální událost, zbavit ji širších souvislostí a vyprázdnit její význam na bulvární… celý článek

MORÁLNÍ REFORMA
VEŘEJNÉ KOLO / ZTOHOVEN / 2012
Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
DOX / 22. 11. 2012 – 21. 2. 2013

Volení političtí zástupci mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu – z takových kvalit lze čerpat důvěru v politiku jako celek.
Pokud je důvěra narušena, je nutné se vracet k samotným základům, na kterých demokratický systém stojí.
Podstatnou pojistkou veřejné správy je transparentnost, občanská odpovědnost a také hledání nových způsobů přímé participace občanů na politickém rozhodování. Tyto prostředky nabývají na důležitosti v době, kdy volby jakožto hlavní nástroj možné změny selhávají z důvodu uchvácení politické scény šedými eminencemi a skrytými mocenskými koalicemi.
Držíte symbolický nástroj – adresář, kterým disponují ti, kdo ovlivňují veřejný rozpočet, ti, kdo mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu.
Morální reforma v tuto chvíli začíná právě u Vás.
Máte slovo.

MORÁLNÍ REFORMA – 5. červen 2012
“Parlamentní inscenace o 223 lidech a 585 replikách”
40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 14:00 – 18:32
Účinkují: PS ČR, členové vlády, představitelé Kanceláře prezidenta republiky, prezident ČR, novináři
odesláno 585 SMS, přijato 561 SMS, nedoručeno 24 SMS
WWW.ZTOHOVEN.COM

Celovečerní dokumentární film o záměně identit členů umělecko-aktivistické skupiny Ztohoven.
V kinech od 8. listopadu 2012.

Německé nakladatelství Gestalten vydalo obsáhlou publikaci ART & AGENDA, která zkoumá vztahy mezi uměním, aktivismem a politikou. V knize na stranách 112 – 115.