Kongres si klade za cíl otevřít základní témata, která budou stěžejní náplní Institutu kryptoanarchie a jejich motivy se budou promítat do celého konceptu Paralelní polis. Na programu kongresu budou vystoupení hostů Marka Palatina (aka Slush) a Pavla Rusnáka (aka Stick) ze Satoshi Labs, Alaina Biebera (rebel:art, DE), Bastiena Beauforta (CREDA, Fr.), prof. Josefa Šímy (CEVRO Institut) nebo Josefa Průši (3D print).

Hlavní témata kongresu:

1. Kryptoměny, svobodný trh a paralelní ekonomika

2. Kryptoanarchie a jiné koncepce pro rozvoj svobodné společnosti

3. Politické umění

4. Vývoj hackerství (nejen) v Československu

Součástí programu budou přednášky, diskuse, workshopy, parties a pestrý doprovodný program

10. – 12. října 2014 v Praze

Hosté, kteří potvrdili účast:

Amir Taaki (Dark Wallet, Bitcoin enthusiast, UK)
Frank Braun (Privacy Extremist)
Joerg Platzer (Room77, Berlin Bitcoin Activist)
Juraj Bednar (entrepreneur, hacker and explorer)
Marek Palatinus (aka Slush) a Pavol Rusnák (aka Stick) (Bitcoin Trezor, Slush`s Pool, CZ/SK)
Bastien Beaufort (CREDA, FR)
prof. Josef Šíma (CEVRO Institut, CZ)
Josef Průša (3D print, CZ)
Stefan Marsiske (Budapestian H.A.C.K founder and huge activist)
Smuggler (Privacy Extremist )
a řada dalších

Více info a předprodej vstupenek na
www.paralelnipolis.cz

Pojem kryptoanarchie označuje rozrůstající se prostředí neregulovatelné oblasti internetu, které za použití anonymizačních nástrojů umožňuje neomezené sdílení dat, rozvoj svobodného trhu díky decentralizovaným měnám typu bitcoin a nešpehovatelnou komunikaci díky šifrovacím nástrojům.

Od intervence do živého vysílání ČT po virtuální inscenaci s mobilními telefony poslanců jsme jako skupina Ztohoven spojováni s hackingem. Inspirace technologickými inovacemi a jejich potenciální dopad na společnost nás dovedl k úzkému propojení s hackerskou scénou. Chápeme spojení umění, vědy a technologie jako účinný nástroj vzdoru proti autoritářským tendencím, které s vývojem moderních technologií plíživě vstoupily do našeho každodenního života. Zakládáme Institut kryptoanarchie – hackerspace, kterým se připojujeme k mezinárodní hackerské síti.

Cílem Institutu kryptoanarchie je zpřístupňování nástrojů pro neomezené šíření informací na internetu a podpora paralelní decentralizované ekonomiky, kryptoměn a dalších předpokladů pro rozvoj svobodné společnosti 21. století. Hlavním motivem je pro nás přesvědčení, že cenzura není fenoménem pouze “vzdáleného diktátorského světa”. Státy a jejich bezpečnostní složky globálně kontrolují přístup k informacím – pod záminkou ochrany duševního vlastnictví aplikují plošnou cenzuru s cílem kontrolovat dostupné zdroje. Státy nutí na globální úrovni zpracovávat soukromou poštu a osobní data ačkoliv Evropský soudní dvůr rozhodl o protiústavnosti směrnice o “data retention” (uchovávání údajů). Státy a korporace disponují daty o ekonomickém chování a účelovou legislativou získaly plný přístup ke všem platebním transakcím a nakupovacím návykům.

Nové technologie s sebou přináší i možnost volby – nacházíme se v době, kterou definoval manifest kryptoanarchie. S rychlým internetem, se spolehlivým anonymizátorem a decentralizovanou měnou si zachováš svobodu, kterou jako celek ztrácíme.

www.paralelnipolis.cz

VÍCE

Práce Morální reforma – veřejné kolo skupiny Ztohoven, která je součástí obsáhlé výstavyKartografie naděje: Příběhy sociální změny, vyvolala zájem médií a sociálních sítí. Z většiny reakcí a komentářů je však zřejmé, že jejich autoři samotnou práci neviděli nebo si nevšimli, ignorovali její důležitou součást, jímž je text skupiny, který akt vystavení seznamu telefonních čísel politiků konkrétním způsobem rámuje, a tím vytváří jeho specifický význam (přiložen). Navíc neberou vůbec v potaz kontext, v němž je práce představena, to jest výstavu a sousední díla, na něž Morální reforma – veřejné kolo navazuje a s nimiž vede dialog. Jak je všeobecně známo, kontext je to, co vytváří význam sdělení již na elementární úrovni, jakou je jednoduchá věta.

Proto lze říci, že většina komentátorů reaguje ne na práci samotnou, ale na mediální informace o této práci, na informace zkreslené, popisující pouze část práce a vytrhující ji z kontextu. Vznikají tak komentáře nikoli o práci, ale komentáře o komentářích, jinými slovy mediální bublina. V tomto směru chování médií mluví samo za sebe. Kruh novinářů, fotografů a kameramanů soustředěných v průběhu prvního dne výstavy kolem telefonních čísel vytištěných na plastikové fólii připomínal roj vos, které se slétly na rozlitý med. Ani jediný z nich neprojevil nejmenší zájem o výstavu, v níž se vystavená práce nacházela, i když obojí spolu bezprostředně souvisí. Upozornění na kontext práce, například doporučení udělat jediný záběr výstavy, zástupci médií kdovíproč ignorovali. To všechno ukazuje nezájem o témata, která výstava a práce zkoumá. Veškerý zájem médií demonstroval snahu proměnit vytrženou část práce v mediální událost, zbavit ji širších souvislostí a vyprázdnit její význam na bulvární… celý článek

MORÁLNÍ REFORMA
VEŘEJNÉ KOLO / ZTOHOVEN / 2012
Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
DOX / 22. 11. 2012 – 21. 2. 2013

Volení političtí zástupci mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu – z takových kvalit lze čerpat důvěru v politiku jako celek.
Pokud je důvěra narušena, je nutné se vracet k samotným základům, na kterých demokratický systém stojí.
Podstatnou pojistkou veřejné správy je transparentnost, občanská odpovědnost a také hledání nových způsobů přímé participace občanů na politickém rozhodování. Tyto prostředky nabývají na důležitosti v době, kdy volby jakožto hlavní nástroj možné změny selhávají z důvodu uchvácení politické scény šedými eminencemi a skrytými mocenskými koalicemi.
Držíte symbolický nástroj – adresář, kterým disponují ti, kdo ovlivňují veřejný rozpočet, ti, kdo mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu.
Morální reforma v tuto chvíli začíná právě u Vás.
Máte slovo.

MORÁLNÍ REFORMA – 5. červen 2012
“Parlamentní inscenace o 223 lidech a 585 replikách”
40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 14:00 – 18:32
Účinkují: PS ČR, členové vlády, představitelé Kanceláře prezidenta republiky, prezident ČR, novináři
odesláno 585 SMS, přijato 561 SMS, nedoručeno 24 SMS
WWW.ZTOHOVEN.COM

Celovečerní dokumentární film o záměně identit členů umělecko-aktivistické skupiny Ztohoven.
V kinech od 8. listopadu 2012.

Německé nakladatelství Gestalten vydalo obsáhlou publikaci ART & AGENDA, která zkoumá vztahy mezi uměním, aktivismem a politikou. V knize na stranách 112 – 115.