Warning: Illegal string offset 'width' in /domains1/nh1050000/public/www_root/wp-content/plugins/the-very-simple-vimeo-shortcode/very_simple_vimeo_shortcode.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'height' in /domains1/nh1050000/public/www_root/wp-content/plugins/the-very-simple-vimeo-shortcode/very_simple_vimeo_shortcode.php on line 39

Гражданинът К. / Върнах се от места, където видях себе си и разбрах, че става дума преди всичко за нас! Ние всички сме общество, ние всички създаваме система и взаимно се наблюдаваме. Всички се страхуваме и това ни държи под напрежение. Заради всички нас влязох там, където останалите се страхуват и видях цялата безполезност и целия абсурд на нашето примирение. Колко лесно може да се злоупотреби с това, което би трябвало да ни служи. Ние не сме цифри, не сме биометрични данни, така че няма да бъдем пешки на големите играчи на полето на нашето време. Ако не искаме да се страхуваме от собственото си лице, трябва да запазим своя облик!

English spoken links:

Ztohoven Art Collective Launches “Citizen K” Identity Swap

Ztohoven Obcan K
Ztohoven Obcan K