Moralni reforma - Ztohoven

Moralni reforma – Ztohoven

Morální Reforma – microsite – Ćesky
The Moral Reform – microsite – English
La Refoma Moral – microsite – Espanol

MORÁLNÍ REFORMA

“Parlamentní inscenace o 223 lidech a 585 replikách”
40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 5. červen 2012, 14:00 – 18:32
Účinkují: PS ČR, členové vlády, představitelé Kanceláře prezidenta republiky, prezident ČR, novináři
odesláno 585 SMS, přijato 561 SMS, nedoručeno 24 SMS

Vážení občané!
My,  volení zástupci lidu a poslanci České republiky,  společně přiznáváme,  že náš dosavadní přístup přivedl společnost na okraj propasti. Způsobil ztrátu důvěry v základní pilíře demokratického systému a ohýbání pravdy pro účely prosazení vlastních zájmů vytěsnilo morální hodnoty z našeho rozhodování. Naše neochota nastavit omezení vlastní svévole,  zprůhlednit hospodaření a přijmout politickou i lidskou odpovědnost za vlastní chyby nemá už nadále v politickém životě místo. Rozhodli jsme se proto napříč politickým spektrem iniciovat Morální reformu. Klečíme před Vámi,  naším lidem,  který nás zvolil a žádáme Vás o odpuštění,  o poslední šanci nezklamat Vaši důvěru.


MORÁLNÍ REFORMA – 
VEŘEJNÉ KOLO / ZTOHOVEN / 2012
Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
DOX / 22. 11. 2012 – 21. 2. 2013

Volení političtí zástupci mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu – 
z takových kvalit lze čerpat důvěru v politiku jako celek.
Pokud je důvěra narušena, je nutné se vracet k samotným základům, na kterých demokratický systém stojí.
Podstatnou pojistkou veřejné správy je transparentnost, občanská odpovědnost 
a také hledání nových způsobů přímé participace občanů na politickém rozhodování. Tyto prostředky nabývají na důležitosti v době, kdy volby jakožto hlavní nástroj možné změny selhávají z důvodu uchvácení politické scény šedými eminencemi a skrytými mocenskými koalicemi.
Držíte symbolický nástroj – adresář, kterým disponují ti, kdo ovlivňují veřejný rozpočet, ti, kdo mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu.
Morální reforma v tuto chvíli začíná právě u Vás.
Máte slovo.