Občan K. / Vrátil som sa z miest, z ktorých som uvidel seba, a pochopil som, že ide predovšetkým o nás! My všetci sme spoločnosť, my všetci vytvárame systém a strážime sa navzájom. Všetci sa podieľame na strachu, ktorý nás drží na uzde. Kvôli nám všetkým som vstúpil tam, kam sa ostatní boja, a videl som tú márnosť, tú absurditu poslušnosti. Aké krehké a ľahko zneužiteľné je to, čo by nám vraj malo slúžiť. Nie sme čísla, nie sme biometrické údaje, tak teda nebuďme ani figúrkami veľkých hráčov na hracom poli tejto doby. Ak sa nechceme báť vlastnej tváre, musíme si zachovať svoju tvár!

Občan K.

 

English spoken links:

Ztohoven Art Collective Launches ?Citizen K? Identity Swap

Ztohoven Obcan K
Ztohoven Obcan K