Moralni reforma - Ztohoven

Moralni reforma – Ztohoven

Morální Reforma – microsite – Ćesky
The Moral Reform – microsite – English
La Refoma Moral – microsite – Espanol

MORÁLNÍ REFORMA

„Parlamentní inscenace o 223 lidech a 585 replikách“
40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 5. červen 2012, 14:00 – 18:32
Účinkují: PS ČR, členové vlády, představitelé Kanceláře prezidenta republiky, prezident ČR, novináři
odesláno 585 SMS, přijato 561 SMS, nedoručeno 24 SMS

Vážení občané!
My,  volení zástupci lidu a poslanci České republiky,  společně přiznáváme,  že náš dosavadní přístup přivedl společnost na okraj propasti. Způsobil ztrátu důvěry v základní pilíře demokratického systému a ohýbání pravdy pro účely prosazení vlastních zájmů vytěsnilo morální hodnoty z našeho rozhodování. Naše neochota nastavit omezení vlastní svévole,  zprůhlednit hospodaření a přijmout politickou i lidskou odpovědnost za vlastní chyby nemá už nadále v politickém životě místo. Rozhodli jsme se proto napříč politickým spektrem iniciovat Morální reformu. Klečíme před Vámi,  naším lidem,  který nás zvolil a žádáme Vás o odpuštění,  o poslední šanci nezklamat Vaši důvěru.


MORÁLNÍ REFORMA – ?VEŘEJNÉ KOLO / ZTOHOVEN / 2012
Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
DOX / 22. 11. 2012 – 21. 2. 2013

Volení političtí zástupci mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu ? ?z takových kvalit lze čerpat důvěru v politiku jako celek.
Pokud je důvěra narušena, je nutné se vracet k samotným základům, na kterých demokratický systém stojí.
Podstatnou pojistkou veřejné správy je transparentnost, občanská odpovědnost ?a také hledání nových způsobů přímé participace občanů na politickém rozhodování. Tyto prostředky nabývají na důležitosti v době, kdy volby jakožto hlavní nástroj možné změny selhávají z důvodu uchvácení politické scény šedými eminencemi a skrytými mocenskými koalicemi.
Držíte symbolický nástroj – adresář, kterým disponují ti, kdo ovlivňují veřejný rozpočet, ti, kdo mají zosobňovat odpovědnost a morální autoritu.
Morální reforma v tuto chvíli začíná právě u Vás.
Máte slovo.