Pilietis K. / Gr?žau iš ten, kur atradau save ir supratau, kad pirmiausia viskas priklauso nuo m?s? pači?! Mes esame bendruomen?, visi kuriame sistemą ir r?pinam?s vienas kitu. Visi prisidedame prie baim?s, kuri mus laiko surakinusi tarsi grandin?. D?l m?s? vis? ?žengiau ten, kur kiti bijo žengti, mačiau tą tuštybę, tą paklusnumo absurdiškumą. Kaip trapu ir lengvai sugriaunama tai, kas mums tur?t? tarnauti. Nesame skaičiai, nesame biometriniai duomenys, tad nesileiskime paverčiami ir dideli? žaid?j? fig?r?l?mis dabarties žaidim? lauke. Jei nenorime išsigąsti savojo veido, turime išsaugoti savąj? identitetą!

English spoken links:

Ztohoven Art Collective Launches ?Citizen K? Identity Swap

Ztohoven Obcan K
Ztohoven Obcan K