https://www.paralelnipolis.cz/

Projekt Paralelní Polis v sobě spojuje umění, společenské vědy a moderní technologie. Je postaven na idejích svobody, nezávislosti a inovativního rozvoje společnosti. Jedním z hlavních konceptů je důsledná snaha zůstat ?state free?. Paralelní Polis funguje zcela bez účasti státu. Zároveň nečerpá žádné prostředky z veřejných financí, tedy z peněz, které získává státní monopol prostřednictvím nedobrovolných vynucovaných plateb ? daní.

Paralelní Polis je nezisková organizace s právní formou ?spolek?. Struktura Polis staví na členské základně. Členové organizace přispívají k chodu projektu finančně nebo svou vlastní aktivitou. Každý z členů projevuje zájem o hlavní ideje Paralelní Polis a snaží se je šířit. Těmi jsou nové technologie, decentralizace a kryptoanarchie. Kryptoanarchii chápeme jako potenciální rozumnou variantu společenského zřízení. Svou činností se snažíme přispívat ke kritické diskuzi o souvisejících problémech současnosti.

Část rozpočtu Paralelní Polis tvoří příjmy z darů. Rada donátorů spolku má pro Polis významný společensko-­ekonomický přesah. Skládá se ze členů, kteří svými měsíčními členskými příspěvky pomáhají pokrýt nejdůležitější náklady na provoz domu, zejména nájem. Pokud se chcete stát donátorem, obraťte se, prosím, na kteréhokoliv člena Paralelní Polis. Podmínkou pro donátorství je trestní bezúhonnost a odhodlání platit měsíční členský příspěvek v jednotné výši 15 000 Kč. Od donátorů navíc očekáváme osobní přínos pro projekt, postavený na společných setkáních, a ochotu pomoci plnit naše cíle.

Ostatní příjmy plynou z provozu dílčích projektů a aktivit Paralelní Polis. Příležitostně také pronajímáme prostory budovy v době, kdy nejsou využity.